Echtscheiding, familiezaken

Scheiding is een complex en pijnlijk proces, zowel emotioneel als zakelijk. Er moet veel verwerkt en geregeld worden zoals huisvesting, omgangsregeling kinderen, partner- en kinderalimentatie, of het regelen van ouderschap etc. Daarbij komen ook financiële zaken aan de orde zoals inboedel, inkomen, pensioen, en alimentatie. Het kan hierbij noodzakelijk of gewenst zijn om- op verzoek van de partijen- specifieke expertise in te schakelen. Denk aan een fiscaal deskundige of iemand die expertise heeft op het terrein van alimentatie berekeningen.

Soms ook is extra aandacht voor het kind/kinderen gewenst bijvoorbeeld in de vorm van gesprekken of speltherapie.

Er komt dus veel af op de (ex-)partners. Zo is een ouderschapsplan en een omgangsregeling wettelijk verplicht. Een (familie)mediator kan daarbij een rol spelen en het proces begeleiden.

natuur 07Als familiemediator heb ik ervaring met het opstellen van ouderschap- en zorgplannen en omgangsregelingen. Vaak willen partijen ook  financiële kwesties bespreekbaar maken in Mediation en voorstellen inbrengen voor de toekomst. Het kan soms wenselijk zijn om de kinderen apart te spreken of aandacht te geven- bijvoorbeeld op verzoek van ouders wanneer zij zich zorgen maken. Soms ook spelen opa en oma, of anderen in de omgeving hierbij een belangrijke rol.

De doelstelling van elke Mediation is voor mij, dat partijen duidelijke en concrete afspraken kunnen maken met elkaar over onderwerpen die zij zelf naar voren brengen, en willen regelen- zowel in hun eigen belang als dat van de kinderen. Als zij deze afspraken vervolgens willen vastleggen, betekent dit dat alle betrokkenen daarmee verder kunnen en een houvast hebben! In het vastleggen van afspraken kan ik als mediator een deskundige rol vervullen.