Mediation is een volledig erkende methode om tot oplossingen te komen bij een geschil. Het is een methode om onderling als partijen tot overeenstemming te komen en gemaakte afspraken vast te leggen. Dit is in het belang van partijen en betrokken kinderen, zodat iedereen vooruit kan en weet waar hij/zij aan toe is. De mediator is onpartijdig en deskundig om dit proces en de gesprekken te begeleiden! Ook rechters verwijzen dikwijls naar een erkende (geregistreerde) mediator. De kans van slagen is groter wanneer de afspraken tussen partijen gezamenlijk opgesteld en onderschreven worden dan dat deze opgelegd worden. U maakt in de regel ook minder kosten dan bij procederen!

U kunt altijd informatie inwinnen op telefoonnummer 06 52199698. 

Kosten

Aan de eerste kennismaking of intake (max. 40 minuten) zijn geen kosten verbonden. Het principe is dat u als partijen de kosten deelt, en het is aan de mediator om de kosten inzichtelijk te maken. In sommige gevallen is het mogelijk om een vergoeding voor Mediation te krijgen. U kunt hiervoor de website www.rvr.org raadplegen. Dit is de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Aanmelden

Aanmelden kunt u via het contactformulier. U ontvangt binnen 2 dagen een reactie. Uw vragen kunt u ook stellen via dit formulier. 

Eerste gesprek

natuur 09Over plaats en locatie vindt altijd overleg plaats. Het heeft niet de voorkeur om bij partijen thuis af te spreken in verband met de neutraliteit. Mediation vindt gewoonlijk plaats op een neutrale plek, dit kan ook bij een wijkcentrum of zorgorganisatie zijn. Dit kan in een regiogemeente zijn, maar ook is het mogelijk op mijn kantoor thuis te komen (Zuidoost Beemster).

Vervolgafspraken

In het eerste gesprek zullen de ‘spelregels’ van Mediation besproken worden. U krijgt voorafgaand aan het eerste gesprek de algemene voorwaarden zoals mediationreglement, en gedragsregels toegestuurd, evenals een mediationovereenkomst. Daarna worden praktische afspraken gemaakt zoals duur van de gesprekken, frequentie en fasering.